Home / Nieuws / Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) erkent 25 organisaties structureel voor de periode 2020-2022

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) erkent 25 organisaties structureel voor de periode 2020-2022

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) heeft beslist om de werking van 25 organisaties structureel te erkennen voor de periode 2020-2022. Het gaat om organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de filmcultuur in Vlaanderen. Initiatieven rond de vertoning en spreiding van filmcultuur, filmeducatie en filmgeletterdheid komen voor deze steun in aanmerking.

Publiekswerking behoort tot de opdrachten van het VAF/Filmfonds. Doel is het stimuleren van een levendige, kwalitatieve en diverse filmcultuur in Vlaanderen. De visie die hiervoor ontwikkeld werd, houdt rekening met de diversiteit van het bestaande landschap, maar wil tegelijk structuur brengen en prioriteiten stellen. Er wordt rekening gehouden met de positie en de functie van initiatieven, projecten en structurele werkingen binnen het geheel. Naast structurele erkenningen worden in het kader van publiekswerking ook nog andere subsidielijnen voorzien, zoals steun aan projecten, microprojecten en regionale spreiding, en het stimulansbeleid voor ondersteuning van de Vlaamse auteursfilm en voor culturele vertoningen (springplankpremie).

Bij de de structurele erkenning gaat het enerzijds om grote organisaties met internationale uitstraling. Elk van hen vertegenwoordigt een belangrijk domein van de huidige filmcultuur in Vlaanderen. Het gaat om performante organisaties met een bewezen traject, een breed netwerk, een bovenlokale en ook internationale uitstraling, een aanzienlijk publieksbereik, een mix van functies en een kwalitatief team van gespecialiseerde medewerkers. Binnen hun domein treden deze organisaties op als expertisecentrum.

Anderzijds zijn er de structurele werkingen. Hier gaat het om organisaties waarvan de werking meer bescheiden is, de thematische insteek specifieker of de activiteiten een specifieke focus van een grote organisatie overnemen. Het zijn grote, middelgrote of kleine organisaties met een kwalitatieve en marktaanvullende werking. Uit praktische overwegingen maakt het VAF hier een onderscheid tussen 1) Festivals, 2) Vertoningsplekken, -netwerken en spreidingsinitiatieven, en 3) Initiatieven rond filmgeletterdheid (reflectie en educatie).

De organisaties die aan deze criteria voldoen, worden door het VAF beschouwd als de meest trefzekere instrumenten om structureel te kunnen inspelen op het domein van de filmcultuur in Vlaanderen. Ze zijn prominent aanwezig in het landschap. Het VAF bouwt met hen aan een permanente dialoog waar nagedacht wordt over actuele ontwikkelingen in de filmcultuur en hoe de organisaties daar op een creatieve wijze op kunnen inspelen.

In beide gevallen geldt de erkenning voor een periode van drie jaar (2020-2022).

In vergelijking met de vorige periode blijven de beschikbare middelen ongewijzigd. De oefening bestond er dan ook uit om, naast een aantal vaste waarden, kansen te geven aan nieuwe of jonge initiatieven en spelers. Er werd ook gekeken naar evoluties en herschikkingen binnen het audiovisuele landschap.

Hieronder vind je een overzicht van de 25 organisaties waarvan de werking voor 2020-2022 structureel erkend wordt.

Grote organisaties met internationale uitstraling

 • Anima
 • Film Fest Gent
 • Filmfestival Oostende
 • Fonk (Cinema ZED, Dalton, Docville, IKL)
 • JEF
 • MOOOV

Organisaties met een kwalitatieve, marktaanvullende werking

 • Festivals:
  • Afrika Filmfestival
  • Brussels International Fantastic Film Festival
  • Brussels Short Film Festival
  • Filem’On
  • Offscreen
 • Vertoning:
  • Cinema Cartoon’s
  • Cinema Lumière
  • Cinema Sphinx La Luna
  • Cinemaximiliaan
  • KASKcinema
  • Nova Cinema
  • OFFoff
  • Studio Skoop
 • Filmgeletterdheid:
  • Cinea (VDFC)
  • Filmmagie
  • Kortfilm.be
  • Rekker (vroeger Kidscam)
  • Sabzian
  • Vertigo

De lijst van organisaties waarvan de werking voor 2020-2022 structureel erkend wordt, kan hier geraadpleegd worden.

Bekijk ook

Matthias Schoenaerts en Veerle Baetens in VRT-reeks!

Gisteren lekte het nieuws uit dat Matthias Schoenaerts en Veerle Baetens zullen samenspelen in Lockdown, een …