Home / Nieuws / Vernieuwd samenwerkingsakkoord voor audiovisuele producties tussen Canada en België!

Vernieuwd samenwerkingsakkoord voor audiovisuele producties tussen Canada en België!

Er is een nieuw samenwerkingsakkoord tussen België en Canada voor audiovisuele coproducties. De overeenkomst bepaalt onder welke voorwaarden een coproductie als een officiële coproductie kan worden erkend. Met die status wordt de coproductie als een ‘nationale productie’ behandeld en kan ze in beide landen genieten van de geldende steunmaatregelen. De samenwerking werd vastgelegd in het zogenaamde Memorandum van overeenstemming inzake audiovisuele coproducties.

Wat zijn de voordelen voor producenten in Vlaanderen?

In een coproductieakkoord leggen de verdragsluitende overheden vast onder welke voorwaarden een productie erkend kan worden als officiële coproductie. Met die status van officiële coproductie kan de erkende productie als een nationale productie worden behandeld in de coproducerende landen. Dat betekent dat een officiële Vlaams-Canadese coproductie kan genieten van de nationale steunmaatregelen van de betrokken landen, zoals de Belgische Tax Shelterregeling en de Canadese Film or Video Production Tax Credit. Het VAF staat in voor de uitreiking van de zogenaamde coproductieattesten.

Wat is nieuw?

Het memorandum werd gesloten tussen de Belgische federale overheid en de drie gemeenschappen enerzijds en Canada anderzijds. Het vervangt het voormalige ‘Akkoord betreffende de hulp aan de filmnijverheid tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van Canada’ van 24 februari 1984. Het vernieuwde memorandum legt minder strenge voorwaarden op aan de producenten om een coproductie te laten erkennen als officiële coproductie. Zo wordt de financiële inbreng van de minoritaire coproducent verlaagd van 30 naar minimaal 15 procent van het totale productiebudget. In het oude coproductieakkoord bleek die drempel voor Vlaamse producenten vaak te hoog. Ook de opsomming van de sleutelposten voor de cast en crew werd geactualiseerd. Tot slot werd het toepassingsgebied uitbreid. Naast films kunnen ook televisieseries of andere werken die in aanmerking komen voor productiesteun, een erkenning krijgen.

Bekijk ook

Tweede seizoen voor Belgische Netflix-productie!

Into the Night, de eerste Belgische serie die door Netflix geproduceerd werd, krijgt een tweede …